Uddannelse i traumebehandling:

 Kropsorienteret traumebehandling

Lær at traumebehandle på kroppens reaktioner

- Certificeret Efteruddannelse -Kropsorienteret traumebehandling hos Better Flow er en efteruddannelse til dig...

... der arbejder med traumer og gerne vil lære mere om, hvordan kroppen kan anvendes som redskab til at forløse eftervirkningerne af et traume. Du er terapeut, psykolog, pædagog, kropsbehandler eller arbejder på anden vis med en faglig baggrund, der gør, at du hjælper mennesker, der har været udsat for traumer. 

  • Du lærer, hvordan kroppen er nøglen til forløsning af traumer
  • Du lærer at udvikle din resonans i behandlingen 
  • Du lærer at arbejde med det hele menneske (tænke, føle & sanse)
  • Du lærer, at kontakten til sindet kan heale kroppen, så den igen føles levende

Kriterier for optagelse på efteruddannelsen  

Du skal være parat til en læringsproces, der skaber forandring i egne stress- og traumemønstre, og du skal være klar på, at det er en rejse ind i dit eget center. Du skal være klar på at bringe din egen selvregulering i spil, for metoden afhænger af, at du vil bruge den og er klar på at udvikle den.


Derfor skal du vælge en kropsorienteret metode

Du skal vælge den kropsorienterede metode, hvis du tror på, at en traumatisk oplevelse også skal bearbejdes i kroppen og ikke blot gennem rationel tænkning og erindringer. Vi mennesker vil vi gerne tænke og forstå, men vi glemmer ofte, at kroppen også reagerer.

Uddannelsens opbygning 

Uddannelsen er bygget op omkring tre moduler, der hverindeholder en række forskellige teknikker og metoder til arbejdet med børn og voksne, der har traumer og chok i bagagen. Formålet er at mestre en metode, der kan hjælpe børn og voksne med at få forløst deres traume, så de kan mærke ro og balance.

Hør underviser, Inge Svane, fortælle om uddannelsen i traumebehandling

Om efteruddannelsen Kropsorienteret traumebehandling hos Better Flow

Efteruddannelsen Kropsorienteret traumebehandling hos Better Flow fokuserer på brobygning mellem dybe bearbejdningsprocesser og integration i en professionel rolle. Den kropslige del af arbejdsformen styrker nærværet, selvreguleringsevnen og konkrete handlefærdigheder. 


Metodisk tilgang

Det relationelle og kropslige perspektiv fokuserer på udvikling af resonans og evne til deltagelse i gensidig arousal- og emotionsregulering. Den metodiske tilgang til kropsorienteret traumebehandling  er oplevelses- og ressourceorienteret. Fokus er på kroppens ressourcesteder, og du kommer til at arbejde med, hvad kroppen sanser og derigennem skabe nye erfaringer og erindringer i nervesystemet.


Bring dig selv i spil

Metoden afhænger af, at du er klar på at bringe din egen selvregulering i spil. Efteruddannelsen fokuserer derfor også i stor grad på 'learning by feeling and doing'-princippet.


Teori omsat til praksis

Du vil som studerende på uddannelsen  gennemgå og opleve effekten af metoden på egen krop, så du både lærer at omsætte teori til praksis. Du vil komme til at øge din egen selvregulering og resonans i forhold til stress- og traumepåvirkning i det terapeutiske felt. 

Undervisningsform

Hovedvægten ligger på læring gennem proces, bestående af øvelser, praktisk træning, gruppeprocesser, udveksling af teori, demonstrationer og refleksion. Deltagerne praktiserer i grupper både at være terapeut og klient med kyndig vejledning af underviser. Under alle moduler vil der være kropslige øvelser i plenum for at huske vigtigheden af at inddrage kroppen. 

Under modul 2 og 3 inddrages egne klienter eller klienter udefra, så den studerende får mulighed for at lære at anvende metoden med støtte og guidance fra underviser. 

Mellem modulerne 

Jeg anbefaler, at deltagerne mødes i netværksgrupper mellem modulerne med følgende formål:

Læser artikler og relevante bøger, gennemgår det teoretiske stof, og ser de relevante film, som underviseren anbefaler

Laver sessioner på hinanden 

Støtter hinanden i at afprøve metoden i praksis 

Få gruppevision. Underviser tilbyder supervision mellem modulerne (ikke inkluderet i prisen) 

Tag individuelle sessioner hos underviser eller en anden kropsterapeut.


Det siger tidligere deltagere:

"Jeg oplevede kurset som megagodt og interessant – lige min boldgade. Det var meget relevant, brugbart, nytænkende og inspirerende. Jeg fik mere ud af kurset end forventet, for det gav mig lyst til at grave efter mere, få mere viden, fordi det er så vigtigt at kunne støtte og eventuelt hjælpe i hverdagen, da vi alle går rundt med traumer. Min oplevelse af Inge som underviser er, at hun er menneskelig, skarp, empatisk, undersøgende, forstående, opmærksom, og jeg kunne sige mange flere ord. Jeg vil helt klart anbefale Inge, fordi hun er sig selv med det, hun har i rygsækken af egne personlige erfaringer samt tilegnet viden.

Hun er fantastisk til at videregive, forklare, finde fællesnævner, finde episoder og få sat lighedstegn. 

Til Inge: Vær dig selv i den bedste udgave – det er en gave til andre!"


Vibeke Degn, hjemmevejleder

Modul 1: Kroppen som beholder 

- Tilbage i egen krop -

På Modul 1 arbejdes der med kroppens kreative kapacitet til at hele sig selv. Du vil lære, hvordan du med en kropsorienteret tilgang blidt og nænsomt kan arbejde med heling af traumer.

Du vil lære fysiologisk teori om kroppens instinktive stress- og traumerelaterede reaktionsmønstre. Med afsæt i den teori arbejder vi med at aktivere kroppens naturlige og instinktive helbredelseskræfter.

Vi vil berøre det haptiske system, der er en slags koordinerende system, der sender og modtager information fra og til det indre kropslige og den ydre fysiske verden. Vi vil arbejde med det sociale engagement - både det fysiske, psykiske og det sociale nærvær. Det gør vi ved at åbne op for taktile og kinæstetiske perceptioner, jordens tyngdekraft og alle de informationer, vi modtager fra vores omgivelser - blandt andet gennem berøring og bevægelser, hvor vi er opmærksomme på forskellen mellem at berøre og blive berørt.

Der vil være fokus på tyngdekraftens betydning i forhold til relation og selvregulering. Med det fokus vil du opnå en sund kropskontakt til dig selv.

Modul 2: Krop og hjerne
- skab den nye fortælling -

Modul 2 bygger ovenpå Modul 1, og der vil vi arbejde med den neuroaffektive psykoterapi. Tankemønstre er i høj grad med til at fastholde identifikationen med traumehistorien, og dette modul vil fokusere på, hvordan man ved hjælp af en kropsorienteret tilgang kan skabe en ny fortælling i kroppen. Vi vil tale om, hvad der karakteriserer et traume, hvordan vi genkender traumetilstande, og hvilken betydning det autonome nervesystem har i forhold til selvregulering hos dig selv og dine klienter. Der vil være fokus på nervesystemets opbygning, hvordan du aflæser de kropslige signaler, samt hvordan du ved hjælp af berøring kan stabilisere det autonome nervesystem.

Stephen Porges’ polyvagale teori vil indgå i dette modul til forståelse af det autonome nervesystems funktioner.

Modul 3: Traumer og relation

- livet leves igen -

På Modul 3 sætter vi  perspektiv på. Du lærer, hvordan du hjælper den traumatiserede til igen at kunne rumme relationer uden at blive overvældet og retraumatiseret. 

Fokus vil blandt andet ligge på at udvikle den indre autoritet i forhold til egne og andres traumer.  Vi vil også fokusere på at udvikle en oplevelse af at mærke kontrol og styring på en positiv måde, når man nærmer sig eller pludseligt står midt i traumerelaterede sansninger. Vi vil træne kropslige færdigheder, som muliggør, at vi etablerer en sund relation til traumet, og dermed ikke bliver trukket ind i traume-historien og de tilhørende arousal-tilstande.

Vi integrerer viden fra de øvrige moduler og udforsker, hvordan den kropslige tilgang kan inddrages i et oplevelsesorienteret familieperspektiv. Vi fokuserer på det kropsorienterede arbejde med forældre og børn i terapien, og på hvordan tilgangen til arbejdet med traumeberørte børn er anderledes fra arbejdet med voksne.

"Skarp formidling leveret med humor, overskud og nærvær."


 Dennis Palmer Olsen, botræner og hjemmevejleder

Om underviser Inge Svane

Inge Svane er uddannet oplevelsesorienteret psykoterapeut med overbygning i SE-traumeterapi, der er en metode udviklet af Peter A. Levine. 

Inge Svane er udover inspireret af neuroaffektiv psykoterapi, metakognitiv terapi og en kropslig tilgang (soma). Hun har 25-års erfaring i arbejdet med børn, unge, voksne og familier både i offentlig og privat regi.


I 2013 blev hun uddannet SE-terapeut og har siden arbejdet som selvstændig med blandt andet terapi og traumebehandling.


De seneste to år har hun afholdt mange kurser og foredrag om traumebehandling i sin klinik i Langå nær Randers, ligesom hun har undervist uden for klinikken.

De sidste fem år har Inge Svane assisteret Traumebehandling APS i Danmark. 


Undervisningen på efteruddannelsen Kropsorienteret traumebehandling tager afsæt i Inge Svanes mangeårige erfaring med behandling af traumatiserede.

Praktiske oplysninger

Struktur: Hele efteruddannelsen tager tre år, bestående af tre moduler, opdelt i to delkurser af tre dages undervisning (eksternat hos Better Flow):

Hold 1
- holdet er fuldt 

Hold 2
- 7 pladser tilbage


Undervisningsperiode 1:

Undervisningsperiode 2:

1. år
Modul 1: Kroppen som beholder - Tilbage i egen krop

15.- 16. - 17. juni 2020

Characteristic 1

Characteristic 2

Characteristic 2

Characteristic 2

Characteristic 3

Characteristic 3

Characteristic 3


Undervisningstider: Alle dage: Kl. 8.30 – 17.00

Pauser:  Der er indlagt  1½ times middagspause samt pauser formiddag og eftermiddag.  

Deltagerantal: Maks. 12 deltagere 

Forplejning: Friskbagte morgenboller, formiddagssnacks, lækker frokost, hjemmebagt kage til eftermiddag samt frugt/nødder.

Drikkevarer: Te og kaffe samt kolde drikkevarer.

Sted: Afholdes hos Better Flow: Langå Mark 24, 8870 Langå

Pris: Pr. modul: 12.000 kr. inkl. moms. 

Pris for hele efteruddannelsen: 36.000 kr. inkl. moms. 

Du binder dig til et modul af gangen.

For at få dit kursusbevis med titlen Kropsorienteret traumebehandling skal du gennemføre alle tre moduler. 

Sådan tilmelder du dig uddannelsen: 

Tilmeld dig Kropsorienteret Traumebehandling på mail im@better-flow.dk ved at fortælle, at du ønsker at tilmelde dig. 

Tilmelding og betaling: 

Ved tilmelding indbetales depositum på 2000 kr., hvorved du reserverer din plads på efteruddannelsen. Det resterende beløb indbetales en måned før uddannelsesstart

Tilmeld Hold 1 senest d. 11-04-2020.

Tilmeld Hold 2 senest den 14-08-2020.

Når du tilmelder dig, er tilmeldingen bindene en måned før efteruddannelsens start. 


Nysgerrig efter mere viden?  

Læs følgende titler før eller under efteruddannelsen:

·

 Væk tigeren – Peter Levine.  Udgave 1 - Udgivelsesdato 2004-04-10

· Traumer og Hukommelse – Peter Levine.  Udgave 1 - Udgivelsesdato 21-04-2017

· Udviklingstraumer – Laurence Heller & Aline Lapierre.  Udgave 1 - Udgivelsesdato 04-02-2014

· Drengen, der voksede op som hund – Bruce D. Perry & Maia Szalavitz. Udgave 2 - 20-05-2020

· Traumer set med barnet øjne – Peter Levine og Maggie Kleine. Udgave 1 - Udgivelsesdato 04-02-2012  

· Guide til forløsning af traumer efter trafikuheld og andre ulykker – Diane Poole Heller,  Laurence S. Heller.  4. oplag 2015 - Udgivelsesår 2005

· Kroppen holder regnskab – Bessel Van Der Kolk. Udgave 1 - Udgivelsesdato 15-10-2019

· Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2 og 3 – Susan Hart. Udgave 1 -Udgivelsesdato 04-05-2016

· Menneskekroppen – Steven Parker. Udgave 1 - Udgivelsesdato  01-02-2008

· Lev mere - tænk mindre – Pia Callesen. Udgivelsesdato 03-05-2017"Jeg oplevede kurset som meget relevant, brugbart, nytænkende og inspirerende. Jeg fik mere ud af kurset end forventet. Min oplevelse af Inge som underviser er, at hun er autentisk, nærværende, indsigtsfuld og inspirerende i hendes undervisning. Jeg vil klart anbefale Inge til andre, da hun formåede at holde samtlige kursister engageret hele kurset igennem. Hendes fornemmelse for vekselvirkningen mellem teori og praksisøvelser samt evne til at gribe det, der giver mening for den enkelte kursist, er enestående. Alt var som det skulle være.”


Stine Trust Larsen, afdelingsleder hos Ung/Bo/skole i Silkeborg

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til efteruddannelsen Kropsorienteret traumebehandling, så kontakt underviser Inge Svane:


+ 45 2872 5125

im@better-flow.dk