Kropsorienteret traumebehandling

- lær at traumebehandle på kroppens reaktioner

Certificeret efte​​​​​ruddannelse


Kropsorienteret traumebehandling er en efteruddannelse til dig, der i dit daglige virke arbejder med traumer og gerne vil lære, hvordan kroppen kan anvendes som redskab til at forløse eftervirkningerne af et traume.

Der fokuseres på brobygning mellem dybe bearbejdningsprocesser og integration i en professionel rolle.

Den kropslige del af arbejdsformen styrker nærvær, selvregulerings og konkrete handlefærdigheder.
Det relationelle og kropslige perspektiv fokuserer på udvikling af resonans og evne til deltagelse i gensidig arousal- og emotionsregulering.

Den metodiske tilgang til kropsorienteret traumebehandling er oplevelses og ressourceorienteret, fokus er kroppens ressource steder – der arbejdes  på hvad kroppen sanser, med forståelse og normalisering og derigennem skabe nye erfaringer og erindringer i nervesystemet.

Din evne til at anvende metoden, afhænger i stor grad af din egen selvregulering, og uddannelsen fokuserer derfor også i stor grad på ”learning by feeling and doing” – konceptet.

Du vil som studerende på uddannelsen således gennemgå og opleve effekten af metoden på egen krop, hvormed du både vil lære at omsætte teori til praksis samt at øge din egen selvregulering og resonans i forhold til stress- og traumepåvirkning i det terapeutiske felt. Gennem egne praksiserfaringer med metoden skabes det bedst mulige fundament for at kunne etablere en god relation og resonans til den traumatiserede.

Målgruppe

Terapeuter, psykologer, pædagoger, kropsbehandlere eller anden form for faglig baggrund, som gør, at du i dit daglige arbejde har til opgave, at hjælpe mennesker, der har været udsat for traumer. 

Kriterier for optagelse på efteruddannelsen  

At man er parat til en læringsproces, der skaber forandring i egne stress- og traumemønstre – du skal være klar på, at det er en rejse ind i dit eget center.

Hvorfor vælge en kropsorienteret metode?

Som mennesker vil vi gerne tænke og forstå, men vi glemmer ofte, at kroppen også reagerer. En traumatisk oplevelse bør ikke blot bearbejdes i gennem rationel tænkning og gennem erindringer, den skal OGSÅ bearbejdes i kroppen. 

Uddannelsens opbygning 

Uddannelsen er bygget op omkring tre moduler, der indeholder en række forskellige teknikker og metoder til arbejdet med børn og voksne, der har traumer og chok i bagagen. Formålet er at mestre en metode, der kan hjælpe børn og voksne med at få forløst deres traume, så de kan mærke ro og balance.


"Jeg oplevede kurset som mega godt og interessant – lige min boldgade 

Meget relevant, brugbart, nytænkende og inspirende.

Jeg fik mere ud af kurset end forventet, da det giver lyst til at grave mere, få mere viden, da det er såååå vigtigt at kunne støtte og evt. hjælpe i hverdagen, da vi alle går rundt med traumer.  

Min oplevelse af Inge som underviser er at hun er menneskelig, skarp, empatisk, undersøgende, forstående, opmærksom…. Jeg kan sige mange flere ord.

Jeg vil helt klart anbefale Inge fordi hun er sig selv, med det hun har i rygsækken af egne personlige samt tilegnet viden. Hun er fantastisk til at videregive, forklare, finde fællesnævner, finde episoder og få sat lighedstegn. 

Inge: vær dig i bedste udgave – det er en gave til andre"


Vibeke Degn, Hjemmevejleder

Modul 1: Kroppen som beholder 

- Tilbage i egen krop

​På Modul 1 arbejdes der med kroppens fascinerende og kreative kapacitet til at hele sig selv. Du vil lære, hvordan du med en kropsorienteret tilgang blidt og nænsomt kan arbejde med heling af traumer. 

Fysiologisk teori om kroppens instinktive stress- og traumerelaterede reaktionsmønstre, og med afsæt heri arbejdes der med at aktivere kroppens naturlige og instinktive helbredelseskræfter.

Vi vil berøre det Haptiske system, der er en slags koordinerende system, der sender og modtager information fra det indre kropslige og fra den ydre fysiske verden. Her igennem vil vi arbejde med det sociale engagement – det fysiske, psykiske og sociale nærvær ved at åbne op for taktile og kinæstetiske perceptioner, jorden tyngdekraft og alle de information vi modtager fra vores omgivelser, blandt andet gennem berøring og bevægelser med opmærksomhed på oplevelser af forskellen på at berøre og blive berørt. 

Der vil være fokus på tyngdekraftens betydning i forhold til relation og selvregulering og derigennem opnå en sund kropskontakt til sig selv.


Modul 2: Krop og hjerne
- Skab den nye fortælling

Modul 2 bygger ovenpå Modul 1, og der arbejdes med den neuroaffektive psykoterapi. Tankemønstre er i høj grad med til at fastholde identifikationen med traumehistorien, og dette modul vil fokusere på, hvordan man ved hjælp af en kropsorienteret tilgang kan skabe den nye fortælling i kroppen. Vi vil tale om, hvad der karakteriserer et traume, hvordan vi genkender traumetilstande og hvilken betydning det autonome nervesystem har i forhold til selvregulering hos dig selv og dine klienter. Der vil være fokus på nervesystemets opbygning, hvordan du aflæser de kropslige signaler samt hvordan du ved hjælp af berøring kan stabilisere det autonome nervesystem. 

Polyvagal teori fra Stephen Porges vil indgå i dette modul til forståelse af det autonome nervesystems funktioner. 

Modul 3: Traumer og relation

- Livet leves igen 

På Modul 3  sættes der perspektiv på, hvordan du hjælper den traumatiserede til igen at kunne rumme relationer uden at blive overvældet og retraumatiseret. 

Fokus vil ligge på at udvikle indre autoritet i forhold til egne og andres traumer, og udvikle en oplevelse af at mærke kontrol og styring på en positiv måde, når man nærmer sig eller pludseligt står midt i traumerelaterede sansninger. Vi vil træne kropslige færdigheder, som muliggør, at vi etablerer en sund relation til traumet, og dermed ikke bliver trukket ind i traume-historien og de dertilhørende i arousal-tilstande.

På modulet vil viden fra de øvrige moduler integreres og være med til at udvide, hvordan den kropslige tilgang kan inddrages i et oplevelsesorienteret familieperspektiv. Der vil være fokus på det kropsorienterede arbejde med forældre og børn i terapien samt et fokus på, hvordan tilgangen til arbejdet med traumeberørte børn er anderledes fra arbejdet med voksne. 

"Skarp formidling leveret med humor, overskud og nærvær."


 Dennis Palmer Olsen, Botræner og hjemmevejleder


Hør underviser Inge Svane fortælle om uddannelsen

​Om efteruddannelsen

Undervisningsform

Hovedvægten ligger på læring gennem proces, bestående af øvelser, praktisk træning, gruppeprocesser- udveksling af teori, demonstrationer og refleksion. Deltagerne praktiserer både at være terapeut og klient i grupper med kyndig vejledning af underviser. Under alle moduler vil der være kropslige øvelser i plenum for at huske vigtigheden af at inddrage kroppen. 

Under modul 2 og 3 inddrages egne klienter eller klienter udefra, så den studerende får mulighed for at lære at anvende metoden med støtte og guidance. 


Mellem modulerne 

Jeg anbefaler, at deltagerne mødes i netværksgrupper mellem modulerne med følgende formål:

Læse artikler, relevante bøger og gennemgår det teoretiske stof – ser en film som er relevant for undervisningen (Underviser anbefaler) 

Lave sessioner på hinanden 

Støtte hinanden i at afprøve metoden i praksis 

Have gruppevision – underviser tilbyder supervision mellem modulerne.

 ( ikke inkluderet i prisen) 

At tage individuelle sessioner – hos underviser eller en anden kropsterapeut.


Litteratur liste som er relevant at læse før eller under efteruddannelsen:

· Væk tigeren – Peter Levine.  Udgave 1- Udgivelses dato 2004-04-10

· Traumer og Hukommelse – Peter Levine.  Udgave 1- Udgivelses dato 21-04-2017

· Udviklingstraumer - Laurence Heller & Aline Lapierre.  Udgave 1 - Udgivelsesdato 04-02-2014

· Drengen, der voksede op som hund - Bruce D. Perry & Maia Szalavitz. Udgave 2- 20-05-2020

· Traumer set med barnet øjne – Peter Levine og Maggie Kleine. Udgave 1
udgivelsesdato 04-02-2012  

· Guide til forløsning af traumer efter trafikuheld og andre ulykker- Diane Poole Heller,  Laurence S. Heller.  4. oplag 2015 – Udgivelsesår 2005

· Kroppen holder regnskab - Bessel Van Der Kolk - Udgave 1 – Udgivelsesdato 15-10-2019

· Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2 og 3 - Susan Hart. Udgave 1 udgivelsesdato 04-05-2016

· Menneskekroppen- Steven Parker. Udgave 1 udgivelsesdato  01-02-2008

· Lev mere - tænk mindre – Pia Callesen Udgivelsesdato 03-05-2017


Underviser

Inge Svane Psykoterapeut og traumebehandler

Jeg er uddannet oplevelsesorienteret psykoterapeut med overbygning i SE -traumeterapi, en metode som er udviklet af Peter A Levine.

Inge Mørup

Udover er jeg inspireret af neuroaffektiv psykoterapi, metakognitiv terapi og en kropslige tilgang SOMA.

Jeg har 25 års erfaring i arbejdet med børn, unge, voksne og familier både i offentlig og privat regi. 

I 2013 blev jeg uddannet SE-terapeut og har siden arbejdet som selvstændig med bl.a. terapi og traumebehandling.

Jeg har de sidste 2 år afholdt mange kurser omkring traumebehandling i min klinik, afholdt foredrag om emnet samt undervist uden for min klinik. 

Udover har jeg været assistent for Traumeheling APS i Danmark, de sidste 5 år.

Undervisningen på Kropsorienteret Traumebehandling tager derfor afsæt i min erfaring gennem mange års behandling af traumatiserede.

Praktiske oplysninger

Struktur: Hele efteruddannelsen tager 3 år, bestående af 3 moduler opdelt i 2 delkurser af 3 dages undervisning (eksternat hos Betterflow):

Hold 1
- holdet er fuldt 

Hold 2
- 8 pladser tilbage


Undervisningsperiode 1:

Undervisningsperiode 2:

1. år
Modul 1: Kroppen som beholder - Tilbage i egen krop

15.- 16. - 17. juni 2020

Characteristic 1

Characteristic 2

Characteristic 2

Characteristic 2

Characteristic 3

Characteristic 3

Characteristic 3


Undervisningstider: Alle dage: Kl. 8.30 – 17.00 -

Pauser:  Der er indlagt  1½ times middags pause samt pauser formiddag og eftermiddag.  

Deltager antal: Max. 12 deltagere 

Forplejning: Friskbagte morgenboller, formiddagssnacks, lækker frokost samt hjemmebagt kage til eftermiddag.

Frugt/nødder – Te og kaffe, samt kolde drikkevarer.

Sted: Afholdes hos Betterflow: Langå Mark 24, 8870 Langå

Pris: Pr modul: 12.000 Kr. Inkl. moms. 

Pris hele Uddannelsen: 36.000 Kr. inkl. Moms. 

Du binder dig til et modul af gangen.

For at få dit kursusbevis med titlen Kropsorienteret traumebehandling skal du gennemføre alle tre moduler. 

Sådan tilmelder du dig uddannelsen: 

Tilmeld dig Kropsorienteret Traumebehandling på mail im@better-flow.dk ved at fortælle, at du ønsker at tilmelde dig. 

Tilmelding og betaling: 

Ved tilmelding indbetales depositum 2000, - Kr.  Hvorved du reserverer din plads på uddannelsen. Det resterende beløb indbetales 1 mdr. før uddannelsesstart Hold 1 Senest d. 11-04-2020.

Hold 2 Senest den 14-08-2020 

Indbetaling på følgende konto: 

Nykredit Reg. nr. 8117 Konto.nr. 0003478607 eller mobil pay 90567

Husk navn på uddannelse samt fulde navn på deltager som note. 

Tilmelding er bindene 1 mdr. før uddannelses start. 

Ønsker du at tilmelde dig, eller har du spørgsmål til efteruddannelsen, så skriv til mig herunder:"Jeg oplevede kurset som meget relevant, brugbart, nytænkende og inspirerende. Jeg fik mere ud af kurset end forventet.

Min oplevelse af Inge som underviser er at hun er autentisk, nærværende, indsigtsfuld og inspirerende i hendes undervisning. 

Jeg vil klart anbefale Inge, da hun formåede at holde samtlige kursister engageret hele kurset igennem. Hendes fornemmelse for vekselvirkningen mellem teori og praksisøvelser samt evne til at gribe det, der giver mening for den enkelte kursist, er enestående.  

Alt var som det skulle være."


Stine Trust Larsen, afdelingsleder hos Ung/Bo/skole i Silkeborg