+45 2872 5125 im@better-flow.dk

EEFTER

EFTERUDDANNELSE

Kropsorienteret traumebehandling

Kropsorienteret traumebehandling hos Better Flow er en efteruddannelse til dig...

… der arbejder med traumer og gerne vil lære mere om, hvordan kroppen kan anvendes som redskab til at forløse eftervirkningerne af et traume. Du er terapeut, psykolog, pædagog, kropsbehandler eller arbejder på anden vis med en faglig baggrund, der gør, at du hjælper mennesker, der har været udsat for traumer med behov for traumebehandling.

› Du lærer, hvordan kroppen forløse traumer

› Du udvikler din forståelse og opmærksomhed

› Du lærer at arbejdet med menneskets sanser, følelser og tanker

› Du får erfaring med redskaber, der kan skabe en forbindelse mellem sind og krop

Kriterier for optagelse på efteruddannelsen  

Du skal være parat til en læringsproces, der skaber forandring i egne stress- og traumemønstre, og du skal være klar på, at det er en rejse ind i dit eget center. Du skal være klar på at bringe din egen selvregulering i spil, for metoden afhænger af, at du vil bruge den og er klar på at udvikle den.

Derfor skal du vælge en kropsorienteret metode

Du skal vælge den kropsorienterede metode, hvis du tror på, at en traumatisk oplevelse også skal bearbejdes i kroppen og ikke blot gennem rationel tænkning og erindringer. Vi mennesker vil vi gerne tænke og forstå, men vi glemmer ofte, at kroppen også reagerer.

Uddannelsens opbygning 

Uddannelsen er bygget op omkring tre moduler, der hverindeholder en række forskellige teknikker og metoder til arbejdet med børn og voksne, der har traumer og chok i bagagen. Formålet er at mestre en metode, der kan hjælpe børn og voksne med at få forløst deres traume, så de kan mærke ro og balance.

Om uddannelsen

Efteruddannelsen Kropsorienteret traumebehandling hos Better Flow fokuserer på brobygning mellem dybe bearbejdningsprocesser og integration i en professionel rolle. Den kropslige del af arbejdsformen styrker nærværet, selvreguleringsevnen og konkrete handlefærdigheder. 

g

Tilgang

Den metodiske tilgang til kropsorienteret traumebehandling er oplevelses- og ressourceorienteret. Fokus er på kroppens ressourcesteder, og du kommer til at arbejde med, hvad kroppen sanser og derigennem skabe nye erfaringer og erindringer i nervesystemet.

l

Undervisningsform

Hovedvægten ligger på læring gennem proces, bestående af øvelser, praktisk træning, gruppeprocesser, udveksling af teori, demonstrationer og refleksion. Deltagerne praktiserer i grupper både at være terapeut og klient med kyndig vejledning af underviser. Under alle moduler vil der være kropslige øvelser i plenum for at huske vigtigheden af at inddrage kroppen. 

Under modul 2 og 3 inddrages egne klienter eller klienter udefra, så den studerende får mulighed for at lære at anvende metoden med støtte og guidance fra underviser. 

Din rolle

Du vil som studerende på uddannelsen gennemgå og opleve effekten af metoden på egen krop, så du lærer at omsætte teori til praksis. Du vil komme til at øge din egen selvregulering og resonans i forhold til stress- og traumepåvirkning i det terapeutiske felt.

Metodens effekt afhænger af, om du er klar på at bringe din egen selvregulering i spil. Efteruddannelsen benytter derfor også i stor grad på ‘learning by feeling and doing’-princippet.

Modul 1: Kroppen som beholder - tilbage i egen krop

På Modul 1 arbejdes der med kroppens kreative kapacitet til at hele sig selv. Du vil lære, hvordan du med en kropsorienteret tilgang blidt og nænsomt kan arbejde med heling af traumer.

Du vil lære fysiologisk teori om kroppens instinktive stress- og traumerelaterede reaktionsmønstre. Med afsæt i den teori arbejder vi med at aktivere kroppens naturlige og instinktive helbredelseskræfter.

Vi vil berøre det haptiske system, der er en slags koordinerende system, der sender og modtager information fra og til det indre kropslige og den ydre fysiske verden. Vi vil arbejde med det sociale engagement – både det fysiske, psykiske og det sociale nærvær. Det gør vi ved at åbne op for taktile og kinæstetiske perceptioner, jordens tyngdekraft og alle de informationer, vi modtager fra vores omgivelser – blandt andet gennem berøring og bevægelser, hvor vi er opmærksomme på forskellen mellem at berøre og blive berørt.

Der vil være fokus på tyngdekraftens betydning i forhold til relation og selvregulering. Med det fokus vil du opnå en sund kropskontakt til dig selv.

Modul 2: krop og hjerne - skab den nye fortælling

Modul 2 bygger ovenpå Modul 1, og der vil vi arbejde med den neuroaffektive psykoterapi. Tankemønstre er i høj grad med til at fastholde identifikationen med traumehistorien, og dette modul vil fokusere på, hvordan man ved hjælp af en kropsorienteret tilgang kan skabe en ny fortælling i kroppen. Vi vil tale om, hvad der karakteriserer et traume, hvordan vi genkender traumetilstande, og hvilken betydning det autonome nervesystem har i forhold til selvregulering hos dig selv og dine klienter. Der vil være fokus på nervesystemets opbygning, hvordan du aflæser de kropslige signaler, samt hvordan du ved hjælp af berøring kan stabilisere det autonome nervesystem.

Stephen Porges’ polyvagale teori vil indgå i dette modul til forståelse af det autonome nervesystems funktioner.

Modul 3: Traumer og relation - livet leves igen

På Modul 3 sætter vi  perspektiv på. Du lærer, hvordan du hjælper den traumatiserede til igen at kunne rumme relationer uden at blive overvældet og retraumatiseret.

Fokus vil blandt andet ligge på at udvikle den indre autoritet i forhold til egne og andres traumer.  Vi vil også fokusere på at udvikle en oplevelse af at mærke kontrol og styring på en positiv måde, når man nærmer sig eller pludseligt står midt i traumerelaterede sansninger. Vi vil træne kropslige færdigheder, som muliggør, at vi etablerer en sund relation til traumet, og dermed ikke bliver trukket ind i traume-historien og de tilhørende arousal-tilstande.

Vi integrerer viden fra de øvrige moduler og udforsker, hvordan den kropslige tilgang kan inddrages i et oplevelsesorienteret familieperspektiv. Vi fokuserer på det kropsorienterede arbejde med forældre og børn i terapien, og på hvordan tilgangen til arbejdet med traumeberørte børn er anderledes fra arbejdet med voksne.

Netværksgrupper

Det anbefales, at deltagerne mødes i netværksgrupper mellem modulerne, hvor de kan 1) gennemgå teori og relevante artikler, bøger og film fra undervisningen, 2) lave sessioner på hinanden, 3) støtte hinanden i at afprøve den kropslige metode i praksis, 4) få gruppevision. 

Egenterapi

Det anbefales at gå i supervision og at tage individuelle sessioner hos Better Flow eller en anden kropsorienteret terapeut undervejs på uddannelsen.

Kontakt Better Flow, hvis du ønsker supervision eller individuelle sessioner.

Praktiske oplysninger 

Efteruddannelsen tager tre år, bestående af tre moduler, opdelt i to delkurser af tre dages undervisning (eksternat hos Better Flow):

LEDIGE PLADSER Undervisnings-
periode 1
Undervisnings-
periode 2
1. år: Modul 1. Kroppen som beholder – tilbage i egen krop 19. -20. -21.
april 2021
25. -26.- 27.
oktober 2021
2. år: Modul 2. Krop og hjerne – skab den nye fortælling 4. -5. -6.
april 2022
26. -27. -28
september 2022
3. år: Modul 3.
Traumer og relationer – livet leves igen
27. -28. -01.
februar-marts 2023
28. -29. -30.
august 2023
INGEN LEDIGE PLADSER Undervisnings-
periode 1
Undervisnings-
periode 2
1. år: Modul 1. Kroppen som beholder – tilbage i egen krop 14. -15. -16.
september 2020
1. -2. -3.
marts 2021
2. år: Modul 2. Krop og hjerne – skab den nye fortælling 6. -7. -8.
september 2021
7. -8. -9.
marts 2022
3. år: Modul 3.
Traumer og relationer – livet leves igen
8. -9. -10.
juni 2022
7. -8. -9.
november 2022
INGEN LEDIGE PLADSER Undervisnings-
periode 1
Undervisnings-
periode 2
1. år: Modul 1. Kroppen som beholder – tilbage i egen krop 2. -3. -4.
juni 2020
9. -10. -11.
november 2020
2. år: Modul 2. Krop og hjerne – skab den nye fortælling 10. -11. -12.
maj 2021
4. -5. -6.
oktober 2021
3. år: Modul 3.
Traumer og relationer – livet leves igen
2. -3. 4.-
maj 2022
3. -4. -5.
oktober 2022

Undervisning

Sted: Afholdes hos Better Flow: Langå Mark 24, 8870 Langå

Undervisningstider: Alle dage: Kl. 8.30 – 17.00

Pauser:  Der er indlagt  1½ times middagspause samt pauser formiddag og eftermiddag.  

Deltagerantal: Maks. 12 deltagere 

Vi tager os godt af dig!

Der vil være friskbagte morgenboller, formiddagssnacks, lækker frokost, hjemmebagt kage til eftermiddag samt frugt/nødder. 

Pris og tilmelding

Pris: Pr. modul: 12.000 kr. inkl. moms.

Pris for hele efteruddannelsen: 36.000 kr. inkl. moms.

Tilmelding og betaling: Ved tilmelding indbetales depositum på 2000 kr., hvorved du reserverer din plads på efteruddannelsen.
Det resterende beløb indbetales en måned før uddannelsesstart. Når du tilmelder dig, er tilmeldingen bindene en måned før efteruddannelsens start.

Binding: Du binder dig til et modul af gangen.

Uddannelsescertifikat: Ved gennemførsel af alle tre moduler, modtager du et uddannelsescertifikat.

“Inge formåede at holde samtlige kursister engageret”

”Jeg oplevede kurset som meget relevant, brugbart, nytænkende og inspirerende. Jeg fik mere ud af kurset end forventet. Min oplevelse af Inge som underviser er, at hun er autentisk, nærværende, indsigtsfuld og inspirerende i hendes undervisning. Jeg vil klart anbefale Inge til andre, da hun formåede at holde samtlige kursister engageret hele kurset igennem. Hendes fornemmelse for vekselvirkningen mellem teori og praksisøvelser samt evne til at gribe det, der giver mening for den enkelte kursist, er enestående. Alt var som det skulle være.”

– STINE TRUST LARSEN, AFDELINGSLEDER HOS UNG/BO/SKOLE I SILKEBORG

“Jeg fik mere ud af kurset end forventet”

”Jeg oplevede kurset som megagodt og interessant – lige min boldgade. Det var meget relevant, brugbart, nytænkende og inspirerende. Jeg fik mere ud af kurset end forventet, for det gav mig lyst til at grave efter mere, få mere viden, fordi det er så vigtigt at kunne støtte og eventuelt hjælpe i hverdagen, da vi alle går rundt med traumer. Min oplevelse af Inge som underviser er, at hun er menneskelig, skarp, empatisk, undersøgende, forstående, opmærksom, og jeg kunne sige mange flere ord. Jeg vil helt klart anbefale Inge, fordi hun er sig selv med det, hun har i rygsækken af egne personlige erfaringer samt tilegnet viden. Hun er fantastisk til at videregive, forklare, finde fællesnævner, finde episoder og få sat lighedstegn. Til Inge: Vær dig selv i den bedste udgave – det er en gave til andre!”

– VIBEKE DEGN, HJEMMEVEJLEDER