+45 2872 5125 im@better-flow.dk

CERTIFICERET EFTERUDDANNELSE

Efteruddannelse i kropsorienteret traumebehandling

 

Kropsorienteret traumebehandling hos Better Flow er en efteruddannelse til dig

… der arbejder med traumer og gerne vil lære mere om, hvordan kroppen, samt naturen kan anvendes som redskab til at forløse eftervirkningerne af et traume. Vores efteruddannelse i traumebehandling, er for dig, som er terapeut, psykolog, pædagog, kropsbehandler eller arbejder på anden vis med en faglig baggrund, der gør, at du hjælper mennesker, der har været udsat for traumer med behov for traumebehandling. Vores efteruddannelse i kropsorienteret traumebehandling giver en række konkrete og effektive kompetencer indenfor traumebehandling.

  • Du lærer, hvordan kroppen forløser traumer 
  • Du udvikler din forståelse og opmærksomhed 
  • Du lærer at arbejde med menneskets sanser, følelser og tanker 
  • Du får erfaring med redskaber, der kan skabe en forbindelse mellem sind og krop.

Kriterier for optagelse på efteruddannelsen  

Du skal være parat til en læringsproces, der skaber forandring i egne stress- og traumemønstre, og du skal være klar på, at det er en rejse ind i dit eget center. Du skal være klar på at bringe din egen selvregulering i spil, for metoden afhænger af, at du vil bruge den og er klar på at udvikle den.

Derfor skal du vælge en kropsorienteret metode til traumebehandling

Du skal vælge den kropsorienterede metode/efteruddannelse i kropsorienteret traumebehandlig, hvis du tror på, at en traumatisk oplevelse også skal bearbejdes i kroppen og ikke blot gennem rationel tænkning og erindringer. Vi mennesker vil vi gerne tænke og forstå, men vi glemmer ofte, at kroppen også reagerer.

Uddannelsens opbygning 

Efterudddannelse i kropsorienteret traumebehandling er bygget op omkring tre moduler, der hver indeholder en række forskellige teknikker og metoder til arbejdet med børn og voksne, der har traumer og chok i bagagen. Formålet med vores uddannelse er at mestre en metode, der kan hjælpe børn og voksne med at få forløst deres traume, så de kan mærke ro og balance.

Om uddannelsen

Efteruddannelsen Kropsorienteret traumebehandling hos Better Flow fokuserer på brobygning mellem dybe bearbejdningsprocesser og integration i en professionel rolle. Den kropslige del af arbejdsformen styrker nærværet, selvreguleringsevnen og konkrete handlefærdigheder. Naturens betydning for at kunne finde hjem til sig selv igen og leve livet trygt. 

g

Tilgang

Den metodiske tilgang til kropsorienteret traumebehandling er oplevelses- og ressourceorienteret. Fokus er på kroppens ressourcesteder, og du kommer til at arbejde med, hvad kroppen sanser og derigennem skabe nye erfaringer og erindringer i nervesystemet.

Efteruddannelsen er inspireret af:

  • Somatisk/kropslig traumebehandling (Peter Levine)

  • Dr. Garbor Matés tilgang til traumeforløsning.

  • Neuroaffektiv Psykoterapi, Humanistisk psykoterapi/ oplevelsesorienteret, sammenhængen mellem krop og psyke.

  • Soma som er udviklet af Sonia Gomes Silva og Marcelo Muniz; en behandlingsmetode til kropslig forankring, efter der har været forstyrrelser i kroppens give/modtage systemer, tyngdekraft, orienteringssans og balancen i indre øre

  • Metoden familieopstilling.

l

Undervisningsform

Hovedvægten ligger på læring gennem proces, bestående af øvelser, praktisk træning, gruppeprocesser, udveksling af teori, demonstrationer og refleksion. Deltagerne praktiserer i grupper både at være terapeut og klient med kyndig vejledning af underviser. Under alle moduler vil der være kropslige øvelser i plenum for at huske vigtigheden af at inddrage kroppen. 

Under alle modul inddrages egne klienter eller klienter udefra, så de studerende får mulighed for at lærer igennem live demo som udføres af underviser. 

Din rolle

Du vil som studerende på uddannelsen gennemgå og opleve effekten af metoden på egen krop, så du lærer at omsætte teori til praksis. Du vil komme til at øge din egen selvregulering og resonans i forhold til stress- og traumepåvirkning i det terapeutiske felt.

Metodens effekt afhænger af, om du er klar på at bringe din egen selvregulering i spil. Efteruddannelsen benytter derfor også i stor grad på ‘learning by feeling and doing’-princippet.

Modul 1: Krop og hjerne - skab den nye fortælling

På Modul 1 Hvad karakteriserer et traume, hvordan vi genkender traumetilstande, og hvilken betydning har det autonome nervesystem i forhold til selvregulering hos dig selv og dine klienter. Der vil være fokus på nervesystemets opbygning, hvordan du aflæser de kropslige signaler, samt hvordan du ved hjælp af berøring kan stabilisere det autonome nervesystem. Vi tager afsæt i den neuroaffektive psykoterapi, samt hvordan vores tankemønstre  i høj grad er med til at fastholde identifikationen med traumehistorien. I dette modul vil vi fokusere på, hvordan man ved hjælp af en kropsorienteret tilgang kan skabe en ny fortælling i kroppen, samt bruge naturen som støtte til at finde hjem til kroppen igen. 

Stephen Porges’ polyvagale teori vil indgå i dette modul til forståelse af det autonome nervesystems funktioner.

Modul 2: Kroppen som beholder - tilbage i egen krop

Modul 2 bygger ovenpå Modul 1, og her arbejdes der med kroppens kreative kapacitet til at hele sig selv. Du vil lære, hvordan du med en kropsorienteret tilgang blidt og nænsomt kan arbejde med heling af traumer.

Du vil lære fysiologisk teori om kroppens instinktive stress- og traumerelaterede reaktionsmønstre. Med afsæt i den teori arbejder vi med at aktivere kroppens naturlige og instinktive helbredelseskræfter.

Vi vil berøre det haptiske system, der er en slags koordinerende system, der sender og modtager information fra og til det indre kropslige og den ydre fysiske verden. Vi vil arbejde med det sociale engagement – både det fysiske, psykiske og det sociale nærvær. Det gør vi ved at åbne op for taktile og kinæstetiske perceptioner, jordens tyngdekraft og alle de informationer, vi modtager fra vores omgivelser – blandt andet gennem berøring og bevægelser, hvor vi er opmærksomme på forskellen mellem at berøre og blive berørt.

Der vil være fokus på tyngdekraftens betydning i forhold til relation og selvregulering. Med det fokus vil du opnå en sund kropskontakt til dig selv.

Naturen vil indgå en del i dette modul, da vi altid kan finde hjælp til vores nervesystem, ved at tænke naturen ind som en relation.

Modul 3: Traumer og relation - livet leves igen

På Modul 3 sætter vi  perspektiv på at du  lærer, hvordan du hjælper den traumatiserede til igen at kunne rumme relationer uden at blive overvældet og retraumatiseret. Fokus på det at vende tilbage til livet og mærke kraft og styrke. Vi vil træne kropslige færdigheder, som muliggør, at vi etablerer en sund relation til traumet, og dermed ikke bliver trukket ind i traume-historien og de tilhørende arousal-tilstande. Vi sætter fokus på sekundær traumatisering samt vigtigheden af at du passer på dit eget nervesystem. 

Vi integrerer viden fra de øvrige moduler og udforsker, hvordan den kropslige tilgang også kan inddrages i et oplevelsesorienteret familieperspektiv.

Vi fokuserer på hvordan du kan forfine din atitude, dit kropssprog, det verbale i mødet med forældre og børn i terapien. Hvordan tilgangen til arbejdet med traumeberørte børn er anderledes fra arbejdet med voksne. Det er mere med udgangspunkt i det legende element, samt hvordan du tuner ind på barnet.  Hvordan kan du i grupper samt i familieterapi integrere den kroplige tilgang, som et naturligt ekstra element. 

Familieopstilling indgår i Modul 3. Undervisningen i familieopstilling tager afsæt i, hvordan den kan supplere de øvrige metoder.

Supervision

Der er indlagt tre gange bunden gruppesupervision à to timers varighed under efteruddannelsen. 

Supervisionen gennemgår cases med jeres egne klienter, hvor teorien fra undervisningen bliver koblet på. Supervisionen giver dig en bedre forståelse for, hvordan du i praksis anvender de lærte metoder.

Supervisionen foregår online.

Ønsker du individuel supervision, kan det tilkøbes særskilt. Se mere HER. 

Egenterapi

Det er et krav, at du tager fire timers egenterapi under efteruddannelsen. Det kan enten ske hos mig eller hos en anden kropsterapeut.

Kontakt Better Flow, hvis du ønsker egenterapi hos mig.

Netværksgrupper

Det anbefales, at i studerende mødes i netværksgrupper mellem modulerne, hvor I kan 1) gennemgå teori og relevante artikler, bøger og film fra undervisningen, 2) lave sessioner på hinanden, 3) støtte hinanden i at afprøve den kropslige metode i praksis, 4) få gruppevision. 

Medlemsside

Du får adgang til en lukket medlemsside, hvor du kan chatte med dit hold. Alt materiale fra undervisningen vil også være at finde på medlemssiden.

 

Praktiske oplysninger

Efteruddannelsen består af tre moduler , hvert modul er opdelt i to delkurser af tre dages undervisning. 18 dages undervisning i alt (eksternat hos Better Flow):

 

LEDIGE PLADSER Del 1 Del 2
Modul 1 16.-18 september 2024 24.-26. februar 2025
Modul 2 16.-18 juni 2025 24.-26. september + 1.oktober 2025 
Modul 3 26.-28 januar 2026 27.-29 april 2026

 

Undervisning

Sted: Afholdes hos Better Flow: Langå Mark 24, 8870 Langå

Undervisningstider: Alle dage: Kl. 9.00 – 17.00

Pauser:  Der er indlagt  1½ times middagspause samt pauser formiddag og eftermiddag.

Deltagerantal: Maks. 12 deltagere

Godkendt som efteruddannelse af ZoneConnection Terapeutforening og Forenede Danske Zoneterapeuter med RAB-points à 153 timer.

Vi tager os godt af dig!

Der vil være friskbagte morgenboller, formiddagssnacks, lækker frokost, kage til eftermiddag samt frugt/nødder. 

Pris og tilmelding

Pris for hele efteruddannelsen: 42.000 kr. 

Betaling sker i tre rater à 14.000 kr.

Tilmelding og betaling: Ved tilmelding indbetales depositum på 2000 kr. som betyder du har reserveret en plads. Det beløb fratrækkes første ratebetaling.

Tilmelding til den fulde uddannelse er bindende 3 mdr. før uddannelsesstart.

Binding: Du binder dig for hele uddannelsen, altså alle tre moduler.

Uddannelsescertifikat: Ved gennemførsel af hele uddannelsen inklusive tre gange gruppesupervision samt fire timers egenterapi  modtager du et uddannelsescertifikat.

“Jeg har kunnet bruge læringen direkte i arbejdet med mine klienter”

“Jeg har utallige uddannelser og kurser bag mig, nogen bedre end andre. Efterudddannelsen hos Better-Flow med Inge Svane gav fra første dag  mening både i forhold til min tilgang til klienter og mit arbejde med mig selv. Der er en fin balance mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, som relaterer til teorien. Inge skaber en følelse af, at vi er i et ligeværdigt samspil. Det har stor betydning for mig, når jeg skal integrere nyt stof og læring. Øvelserne er meget betydningsfulde for mig, for når jeg får et kropsligt indtryk af læringen, siddet det fast på et dybere plan. Jeg har kunnet bruge den aktuelle læring direkte i arbejdet med mine klienter til stor glæde og mening for både mine klienter og mig som professionel terapeut.”

– KIRSTEN ALSTRUP, FAMILIETERAPEUT, SUPERVISOR OG ORGANISATIONSKONSULENT

“Du får yderst brugbare værktøjer med hjem fra den allerførste dag”

“Jeg valgte efteruddannelsen, fordi jeg i mit arbejde har haft brug for en tilgang til traumer, der ikke kun tager udgangspunkt i det talte sprog. Det er min erfaring, at nogle af mine klienter ikke har et dækkende sprog for det, der er allersværest i deres liv. Jeg har manglet nogle værktøjer i min værktøjskasse. Med efteruddannelsen hos Better-Flow får du en overskuelig, forståelig og meningsfuld sammenhæng mellem teori og praksis i forhold til behandling af traumer. Du får yderst brugbare værktøjer med hjem fra den allerførste dag. Det er værktøjer, du med det samme kan gå hjem og bruge – både sammen med dine klienter, men også til din egen selvregulering, så du kan tage dig godt af dig selv i dit arbejde med at hjælpe andre.”

– LENE KROGH POULSEN, FAMILIE- OG PSYKOTERAPEUT, UDDANNET FOLKESKOLELÆRER

“Inge havde mig i en terapi-session, mens de studerende iagttog og noterede”

“Jeg har haft fornøjelsen af at være case-klient på efteruddannelsen. Inge havde mig i en terapi-session, mens de studerende iagttog og noterede. Jeg havde frygtet, at det ville være grænseoverskridende, men det var absolut ikke tilfældet. Jeg har jeg gennem årene været i længerevarende psykologforløb. Jeg har nydt godt af det, men jeg har hele tiden haft fornemmelsen af, at jeg kunne tale herfra og til evigheden, men at der alligevel ville være gemt noget allerinderst inde. Inges metode fik mig åbnet. Vi vender hele tiden tilbage til de kropslige fornemmelser, og vi skal ikke ‘løse problemerne’, og det gør en stor forskel. Min folkeskoletid med mobning og mit arbejde som pædagog for udadreagerende børn og voksne har gjort mig porøs. Det betyder meget for mig at blive passet på, at blive forberedt på en berøring og få en forklaring på, hvad den skulle gøre godt for. Inge gør mig tryg, og det har været medvirkende til, at jeg har kunnet lukke følelser ud af skabet. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg er blevet opmærksom på, at jeg har en stemme og noget kropsligt, der presser på for at komme ud. Inges behandling er balsam for sjælen.”

– ANNE BIRGITTE, KLIENT & CASE UNDER EFTERUDDANNELSEN