+45 2872 5125 im@better-flow.dk

Undervisning, foredrag og kurser i traumebehandling

Praktisk og teoretisk viden om traumer og traumebehandling

Jeg tilbyder en række undervisningsforløb, efteruddannelse, foredrag og kurser om traumer og traumebehandling.

Book mig til at komme ud til dig og dit netværk, din afdeling eller dine kollegaer!

Nyt kursus i traumebehandling ved hjælp af bevægelse og berøring

Jeg tilbyder et nyt spændende endags kursus i traumebehandling ved hjælp af bevægelse og berøring.

Et endagskursus til dig, der arbejder med behandling af traumer, som gerne vil have en overordnet introduktion til kroppens rolle i forløsning af traumeenergi, eksempler på konkrete kropslige øvelser samt en kort teoretisk gennemgang af det autonome nervesystem.

Undervisning, foredrag og kurser hos Better Flow 

Hvad kan du forvente at få med i din faglige rygsæk?
Du kan forvente at få en dybere teoretisk og praktisk viden om, hvordan du bedre kan stabilisere børn, unge og voksnes nervesystem og arousal niveau-, samt øge klientens robusthed – dette skabt gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser i traumebehandling:

  • Hvilken betydning det har, at have fokus på kropssansninger, og at der er andre metoder til selvregulering end den kognitive tilgang.
  • Traumers betydning for hjernens udvikling, nervesystemet betydning og om betydningen af berøring i forhold til at skabe tryghed og ro i kroppen.
  • Hvordan du undgår at retraumatisere, hvordan du aflæser klientens kropslige signaler, hvordan du med berøring kan stabilisere det autonome nervesystem, så det kommer i balance og flow, og om hvilken betydning tyngdekraften og dit åndedræt har, når dit nervesystem overvældes.
  • Betydningen af hvor vigtig din egen selvregulering er i behandlingsarbejde.

Hvordan er Inge Svane som underviser?
Jeg er en intuitiv underviser, der går med energien, der er i læringsrummet og ikke er fastlåst af mit faglige materiale. Det er vigtigt for mig, der er en god kemi mellem os, som kan skabe rum for åbenhed og lyst til ny læring.

Jeg er en personlig underviser, som tør brug eksempler fra mit eget liv. Du vil opleve mig være alvorlig, varm, sjov og skør som menneske-, samt i bevægelse, da det netop er flow i nervesystemet, jeg underviser i.

Det er vigtigt for mig, at mit faglige sprog kan forstås og omsættes i praksis.

Tilpassede kurser:

Jeg tilpasser kurset, så det bliver skræddersyet til dig, dit netværk, din afdeling eller dine kollegaer. Det er vigtigt, at kurset tager udgangspunkt i jeres hverdag – i jeres konkrete arbejdssituationer, erfaringer, eksempler, faglighed og ønsker.

Jeg bringer dig i spil!
Du kommer selv på arbejde. Kroppen er dit redskab, og det er vigtigt, at du ved, hvordan øvelserne mærkes på egen krop, inden du skal ud at anvende dem i praksis.

Kontakt mig, så vi i fællesskab kan finde ind til netop dine/jeres behov!

Har du/I et ønske til større undervisningsforløb, efteruddannelse, et foredrag er dette også en mulighed.

Jeg underviser i hele landet og blandt andet for Seminarer.dk, som udbyder uddannelser/kurser i hele Danmark.

"Inge brænder for emnet og gør stoffet let forståelig"

“Familiehuset i Frederikshavn har haft glæden af at have Inge Svane som underviser i en to dages-workshop som var inspireret af SE-metoden og tankegangen bag. Inge er en nærværende, engageret og inspirerende underviser. Inge brænder for emnet og gør stoffet let forståelig for alle og engagerer deltagerne. Inge er velforberedt og tager udgangspunkt i arbejdspladsens behov og muligheder. Undervisningen er en tilpas blanding af teori og praktiske øvelse. Undervisningen forgår i en positiv atmosfære og  styrker personalets sammenhold. Vi har været yderst tilfreds med undervisningsforløbet og glæder os til at få mulighed for at have flere undervisningsdage sammen med Inge.“

 – MOHAMMAD DANESHJOU, AFDELINGSLEDER, FAMILIEHUSET OG SKANSEN I FREDERIKSHAVN

"Inge har givet os værdifulde værktøjer i forståelsen at at traumer sætter sig i kroppen "

“Inge Svane har været en god underviser i somatisk traumeterapi. Hendes engagement, ekspertise og lidenskab for emnet har gjort undervisningen både informativ og engagerende.

Inge har en dybdegående forståelse for traumeterapiens kompleksitet og har evnen til at formidle dette på en letforståelig måde.

Hendes undervisningsmetoder inkluderede praktiske øvelser og kliniske eksempler, hvilket gjorde det lettere at forstå og anvende teorierne i praksis. Inge opfordrede til aktiv deltagelse og skabte en tryg atmosfære, hvor vi følte os opmuntret til at stille spørgsmål og udforske emnet.

Det har givet os værdifulde værktøjer til at hjælpe vores borgere med at forstå og fjerne traumer, der sætter sig fysisk i kroppen.

Alt i alt har Inge Svane været en inspirerende underviser, der har beriget vores forståelse af somatisk traumeterapi. Vi syntes hun gav kvalificeret undervisning”.

– IKAST BRANDE KOMMUNE
SOCIALPSYKIATRISK CENTER NORD 

"Inges undervisning er alsidig og inddrager mange forskellige elementger som underbygges teoretisk "

Inge trækker i sin undervisning på et beundringsværdigt stort katalog af praktiske SE-inspirerede øvelser og lege, som hun hele tiden underbygger teoretisk. Inge bevæger sig hurtigt og let rundt i øvelserne til stor inspiration for os, som arbejder med sårbare og udsatte børn. Inges undervisning er alsidig og inddrager foruden teorien mange forskellige elementer, herunder tegning, olier, redskaber, berøring mm. Det gør det både interessant og udfordrende at begive sig ind i Inges univers.”

 – FAMILIEHUSET SKANDERBORG KOMMUNE