+45 2872 5125 im@better-flow.dk

Supervision Randers, Aarhus og Østjylland m.v.

Derfor skal du vælge supervision hos Better-Flow i Langå, nær Randers

Du skal vælge mig fordi du ønsker en anderledes og mere kroplig tilgang til supervision. En tilgang hvor energi er i fokus som udgangspunkt til at åbne op for perspektivering og klarhed hos dig selv, så du ser nye muligheder i de opgaver du har supervision på. 
Jeg hjælper dig til at blive klogere på egen praksis for at udvikle din faglighed og personlige tilgang. Det er gavnligt, for vi bliver alle udfordret i vores arbejde både fagligt og personligt, og det gør, at vi kan opleve tunnelsyn og miste vores orientering.

Jeg vil som supervisor hjælpe dig på en tryg måde, så du igen kan orientere dig optimalt professionelt, mærke dine egne ressourcer og genåbne dit periferier syn.

Mit fokus under supervision

Jeg har fokus på to niveauer, når jeg superviserer. Det faglige og det fagpersonlige niveau. Min supervision er orienteret mod selve sagen, og hvad der vækkes hos dig i kontakten med klienten, og hvordan du skal håndtere det.

Jeg har fokus på relationen, som det vigtigste i mødet med supervisand og supervisands klienter, da det skaber et trygt fundament at arbejde ud fra. Mit afsæt er, hvordan arbejdet mærkes i kroppen. Derfra reflekterer og analyserer vi ud fra supervisands hverdagspraksis, så supervisionen bedst støtter op om supervisands læringsproces.

Når jeg arbejder med supervision, vil jeg komme med relevante, faglige indspark og konkrete redskaber, som giver nye perspektiver på sagen. Jeg kan involvere et reflekterende team, hvis jeg vurderer, det giver mening i processen, og hvis det er i orden med supervisand.
Jeg inddrager hele gruppen i de kropslige øvelser der indgår i supervisionen, samt åbner op for muligheden for direkte supervision, hvor klienten møder op fysisk, hvor jeg laver en demo og efterfølgende gennemgår det teoretiske i plenum. 

Du skal være tryg under supervision

Det er min opgave at skabe en tryg atmosfære med gensidig respekt under supervision, så læringen kan finde sted i de bedste rammer. Det er mit ansvar at have opmærksomt fokus på opgaven og i samarbejde med supervisand at identificere, hvad der er behov for at stille skarpt på.

God supervision er konstruktiv. Jeg sørger for, at supervisand føler sig mødt og hørt. Supervisand må ikke føle sig gjort forkert, men skal tværtimod føle sig kompetent og faglig dygtig, så supervisanden kan gå tilbage til sagen med nye refleksioner, der højner det faglige niveau og bringer klarhed over sagen.

Jeg lægger den supervisionstil, som jeg vurderer, er bedst til opgaven, og jeg afstemmer altid forventninger og ønsker med supervisand.

Jeg har personligt og fagligt mange års erfaring i traumebehandling både individuelt og i familiearbejde. Har du spørgsmål til supervision m.v., er du altid velkommen til at kontakte Better Flow i Langå, nær Randers.

 

 Teorien bag supervisionen

  • Oplevelsesorienteret
  • Somatisk/kropslig traumeteori ( Peter Levine)
  • Holistisk tankegang
  • Opstilling 

Hvem kan få supervision? 

Jeg tilbyder supervision til forskellige faggrupper, familiebehandlere, psykoterapeuter, plejeforældre,  lærere m.m. 
Supervisionen kan både være individuel eller i grupper.

"Supervisionen efterlader dig beriget med viden og brugbare værktøjer"

“Inge Svane har skabt et trygt og støttende rum, hvor vi har haft mulighed for at diskutere komplekse cases og udfordringer. Hendes evne til at lytte og stille de rette spørgsmål har været afgørende for vores udvikling indenfor somatisk traumer.

Hendes supervision har også hjulpet os med at forstå sammenhængen mellem kropslige symptomer og traumatiske oplevelser. Dette har haft direkte indvirkning på vores evne til at hjælpe vores borgere med at håndtere deres traumer”.

 – IKAST -BRANDE KOMMUNE SOCIALPSYKIATRISK CENTER NORD  

"Vi oplevede magi i Inges supervision"

“Inges supervision har via de kropslige øvelser og hendes opmærksomhed på, om vi selv er helt uregulerbar, givet os en reminder om, hvor vigtigt det er at være i sin grundkerne i sit behandlingsarbejde. Vi kan godt lide, at Inge i sin supervision giver nogle bud og billeder på, hvad der kan være på spil i sagen. Vi oplever magi i Inges supervision, da det handler om energien og ikke om følelser. Det er grænseoverskridende. Inge satte fx sin fod oven på supervisandens fod og det forstyrrer på den gode måde. De kropsfokuserede øvelser er brugbare, da de medvirker til, at vi bliver bedre til at holde kursen i vores arbejde.”

 – TEAM BØRNECENTERET I ÅRHUS KOMMUNE