+45 2872 5125 im@better-flow.dk

Supervision 

Derfor skal du vælge supervision hos Better-Flow 

Supervision hjælper dig til at blive klogere på egen praksis for at udvikle din faglighed og personlige tilgang. Det er gavnligt, for vi bliver alle udfordret i vores arbejde både fagligt og personligt, og det gør, at vi kan opleve tunnelsyn og miste vores orientering.

Jeg vil som supervisor hjælpe dig på en tryg måde, så du igen kan orientere dig optimalt professionelt, mærke dine egne ressourcer og genåbne dit periferier syn.

Mit fokus under supervision

Jeg har fokus på to niveauer, når jeg superviserer. Det faglige og det fagpersonlige niveau. Min supervision er orienteret mod selve sagen, og hvad der vækkes hos dig i kontakten med klienten, og hvordan du skal håndtere det.

Jeg har fokus på relationen som det vigtigste i mødet med supervisand og supervisands klienter, da det skaber et trygt fundament at arbejde ud fra. Mit afsæt er, hvordan arbejdet mærkes i kroppen. Derfra reflekterer og analyserer vi ud fra supervisands hverdagspraksis, så supervisionen bedst støtter op om supervisands læringsproces.

Jeg vil komme med relevante, faglige indspark og konkrete redskaber, som giver nye perspektiver på sagen. Jeg kan involvere et reflekterende team, hvis jeg vurderer, det giver mening i processen, og hvis det er i orden med supervisand.

Du skal være tryg under supervision

Det er min opgave at skabe en tryg atmosfære med gensidig respekt under supervision, så læringen kan finde sted i de bedste rammer. Det er mit ansvar at have opmærksomt fokus på opgaven og i samarbejde med supervisand at identificere, hvad der er behov for at stille skarpt på.

God supervision er konstruktiv. Jeg sørger for, at supervisand føler sig mødt og hørt. Supervisand må ikke føle sig gjort forkert, men skal tværtimod føle sig kompetent og faglig dygtig, så supervisanden kan gå tilbage til sagen med nye refleksioner, der højner det faglige niveau og bringer klarhed over sagen.

Jeg lægger den supervisionstil, jeg vurderer, er bedst til opgaven, og jeg afstemmer altid forventninger og ønsker med supervisanden.

Jeg har personligt og fagligt mange års erfaring i traumebehandling både individuelt og i familiearbejde.

 

 Teorien bag supervisionen

  • Oplevelsesorienteret
  • Somatic experiencing – en kropslig metode
  • Holistisk tankegang

Hvem kan få supervision? 

Jeg tilbyder supervision til forskellige faggrupper, familiebehandlere, psykoterapeuter, plejeforældre,  lærere m.m.  Supervisionen kan både være individuel eller i grupper.